Σωματογραφή

Δέκα φιγούρες, δέκα μεταμορφώσεις. Το σώμα, η υλικότητα, σελίδες από παλιά ημερολόγια και sketch books ενσωματώνονται με την ζωγραφική, αλληλοεπικαλύπτονται με τις χοντρές πινελιές και τις υφές – λαζούρες. Αποκόμματα από leaflets, από ταξίδια και μνήμες, παλιές σημειώσεις και σκίτσα, ύλη και αποϋλοποίηση μέσα στο σώμα. Στατικά χορογραφημένες πόζες και στάσεις, φιγούρες που αιωρούνται σε ένα μετέωρο κενό