Το Σύνδρομο Της Υπερβολής

Τοπία Αντικειμένων, 2018.

Τα “Τοπία Αντικειμένων” αποτελούν μια σύνθεση έργων που αντιμετωπίζουν το θέμα της “υπερβολής” στο περιεχομενολογικό πεδίο της μεγεθυμένης πραγματικότητας. Αντικείμενα, μέρη σώματος, εικόνες της καθημερινότητας, η πραγματικότητα που έχει υποστεί τόση μεγέθυνση ώστε να μεταμορφώνεται, να τροποποιείται και να αλλάζει σε ένα τοπίο αφαίρεσης, ώστε τελικά να μην έχει σημασία ποιά ήταν η αρχική πραγματικότητα και η πρώτη απεικόνιση.
Η διαστρέβλωση και η παραμόρφωση που καταλήγει σε ένα ψέμμα θα μπορούσε να ειπωθεί, σ’εκείνο της υπερβολής που αλλοιώνει την πραγματικότητα. Εικόνες όπως αυτή με τις καρφίτσες που γίνονται γιγαντιαίες, σαν καρφιά, στο μικρό κοντάκτ του εαυτού μου που υπάρχει ανάμεσά τους υποδηλώνοντας κάποτε έναν ακραίο ψυχικό πόνο του ατόμου. Κάπου διαφαίνονται τα αντίθετα, η αντιθετική κατάσταση της ανθρώπινης ψυχής, μία αίσθηση των δύο άκρων, στοιχεία της ανθρώπινης φύσης, που σηματοδοτούν την κίνηση, την εξέλιξη τις αλλαγές του κόσμου που μεταβάλλεται, και του εσωτερικού ψυχισμού. Με τις μικρές παρεμβάσεις στην εικόνα, όπως τη ζωγραφική, το κολλάζ, τις γραφές ή τα τυπώματα, τα συνθήματα και τους στίχους ποιητών, καθώς και τα έντονα χρώματα των φωτογραφιών, ενισχύεται ένα αίσθημα υπερβολικής συναισθηματικής έντασης/φόρτισης.